តារាបង្ហាញម៉ូដមុខស្រស់ស្អាត  រូបរាងឆើតឆាយ សម្បូរដោយមន្តស្នេហ៍ កញ្ញា Shompoonoot Pansa ត្រូវបានមហាជនជាច្រើនជ្រាបថា ជាតារាសិចស៊ីវ័យក្មេងខ្ចី មានសម្រស់ទាក់ទាញ ក្រសែភ្នែកបុរសៗគ្រប់ទីកន្លែង។

photo of Shompoonoot Pansa
Shompoonoot Pansa
photo of Shompoonoot Pansa
Shompoonoot Pansa
photo of Shompoonoot Pansa
Shompoonoot Pansa
photo of Shompoonoot Pansa
Shompoonoot Pansa
photo of Shompoonoot Pansa
Shompoonoot Pansa
photo of Shompoonoot Pansa
Shompoonoot Pansa
photo of Shompoonoot Pansa
Shompoonoot Pansa

FB : Shompoonoot Pansa

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូ បភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ kh.buaksib.co