​ក្រុម​ហ៊ុន​ស្រាបៀ​ Tiger នឹង​នាំ​​អតីតវីរៈបុរសប្រសុីល Ronaldinho ក្នុងនាមជា​ទូត​សុច្ឆន្ទៈ​របស់​​កម្មវិធី Tiger Street Football Festival 2019 នាខែ​មិនាខាងមុខនេះ។

កីឡាករដែរពូកែខាងញ៉ាក់សញ្ចាតិប្រសុីលខាងលើនេះ គឺមកដោយសារតែមានការគោះហៅក្រុម​ហ៊ុន​ស្រាបៀ​ Tiger ដូច Ryan Giggs កាលពីឆ្នាំមុនអញ្ចឹង។ គេសង្ចឹមថាវត្តមានរបស់លោកនឹងមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរង់ចាំទទួលគាត់៕

Ronaldinho
Ronaldinho