​សហព័ន្ធ​កីឡា​បាល់ទាត់​កម្ពុជា ​បាន​ប្រកាស​ពី​កាលបរិច្ឆេទ​នៃការបើក​ដំណើរ​ការ​ប្រកួតលីគ​កំពូល​កម្ពុជា​រដូវ​កាល​ថ្មី ​រួមទាំងការប្រកួត​ពាន​រង្វាន់ Hun Sen Cup ​ផង​ដែរ។

ដោយ​ពេលវេលាក្នុងការប្រកួតលីគ​កំពូល​កម្ពុជា​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣​ខែ​មិនា​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៣០​ខែ​កញ្ញា​ឆ្នាំ​២០១៨។ សម្រាប់​ពាន​រង្វាន់ Hun Sen Cup ​វិញ ​នឹង​ដំណើរ​ការ​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ខែ​កុម្ភៈ​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៦​ខែ​តុលា​ឆ្នាំ​២០១៨៕

photo of សហព័ន្ធ​កីឡា​បាល់ទាត់​កម្ពុជា
​សហព័ន្ធ​កីឡា​បាល់ទាត់​កម្ពុជា