ការប្រកួតកលីគកំពូលរបស់អស់គ្លេស Premier League មានក្រុមខ្លាំងៗដូចជា Manchester City, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Tottenham Hotspur និង​ Arsenal គឺលេងទាំងអស់។

មកមើលវីដេអូ ទាំងអស់គ្នាក្នុងការប្រកួតយប់មិញ៖