ក្លឹបយក្សអង់គ្លេសកំពុងដណ្ដើមគ្នាទិញ​ខ្សែ​បម្រើ Christian Pulisic ពី Dortmund