គ្រូបង្វឹករបស់ Manchester City លោក Pep Guardiola បានចេញច្បាប់ក្នុងសម្រាប់កីឡាកររបស់ខ្លួន ដោយហាមមិនឱ្យប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទក្នុងពេលហ្វឹកហាត់ឡើយ។

Pep Guardiola
Pep Guardiola

យ៉ោងតាមរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Dailymail បានឱ្យដឹងថា គ្រប់កីឡាករទាំងអស់របស់ Manchester City មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អ្វីមួយឬទូរស័ព្ទ ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាក្រុម កន្លែងហាត់ប្រាណ និងកន្លែងទីលានហ្វឹកហាត់ជាដើម។ ប្រសិនបើកីឡាករមិនធ្វើតាមទេ នោះគេនឹងត្រូវក្លឹបពិន័យ។

ការដាក់ពិន័យនេះគឺគ្រូបង្វឹកទេជាអ្នកចេញច្បាប់ដោយសារ តែលោកឱ្យកីឡាករបរ់សខ្លួនខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការហ្វឹកហាត់ គឺចង់ឱ្យពួកគេការពារដំណែងចាស់ឱ្យទាល់តែបាន ជាពិសេសនោះពានរង្វាន់ Champions League ដែរនណារៗក៏ដង់បានគ្រាប់គ្នា ៕

ប្រភពពី៖ Naija Ng