ការប្រកួតរវាងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា និងក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន ១៣ដងកន្លងមកនេះ គេសង្កេតឃើញថា ក្រុមគោព្រៃកម្ពុជាធ្លាប់ឈ្នះតែ ១ប្រកួតប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែបែរជាភ្លាត់ចាញ់ដល់ទៅ ១១ប្រកួតនិងស្មើ១ប្រកួតឯណោះ។

ជួបគ្នាជិត 20ដងហើយ កម្ពុជា ធ្លាប់ឈ្នះ មីយ៉ាន់ម៉ា បានតែ 1ដងគត់ ចុះខានស្អែកនេះវិញ?
ជួបគ្នាជិត 20ដងហើយ កម្ពុជា ធ្លាប់ឈ្នះ មីយ៉ាន់ម៉ា បានតែ 1ដងគត់ ចុះខានស្អែកនេះវិញ?

ស្របពេលដែលក្រុមទាំងពីរនឹងត្រូវប៉ះគ្នាជាថ្មីម្តងទៀត នៅក្នុងពានរង្វាន់ AFF Suzuki Cup នៅថ្ងៃច័ន្ទ ដើមសប្ដាហ៏ក្រោយនេះ ក្រុមភ្ញៀវកម្ពុជាហាក់មិនសូវមានសង្ឃឹមប៉ុន្មាននោះទេ។នេះបើយោងតាមស្ថិតិនៃការជួបគ្នាកន្លងមក អ្វីដែលពិសេសទៀតនោះគឺនេះជាការប្រកួតក្រៅដីរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិដែលមានអ្នកចាត់ការទូទៅថ្មីលោក Keisuke Honda។

យ៉ាងណាមិញ ការជួបគ្នា ១៣ប្រកួតកន្លងមកនេះ ក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាប់ឈ្នះកម្ពុជា ១១ប្រកួត, ស្មើ ១ប្រកួត និងចាញ់កម្ពុជា ១ប្រកួត ដោយក្នុងនោះមានដូចជា៖

– ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា ធ្លាប់យកឈ្នះ ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា នៅក្នុងលទ្ធផល ៥-០កាលពីខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៦ (ការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ AFF Suzuki Cup)

– នៅក្នុងខែ តុលា ឆ្នាំ ១៩៩៧ ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា បានយកឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា នៅក្នុងលទ្ធផល៣-១ (ការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ Southeast Asian Games)

– នៅក្នុងខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០១ ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា បានត្រឹមស្មើគ្នា ០-០ជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា (ការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ Southeast Asian Games)

– នៅក្នុងខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០២ ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា បានយកឈ្នះ ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា ដោយលទ្ធផល ៥-០ (ការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ AFF Suzuki Cup)

– នៅក្នុងខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៨ ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា បានលុតក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាដល់ទៅ ៧-១ (ការប្រកួតមិត្តភាពអន្ដរជាតិ)

– នៅក្នុងខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៨ ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា បានយកឈ្នះ ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានៅក្នុងលទ្ធផល ៣-២ (ការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ AFF Suzuki Cup)

– នៅក្នុងខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៩ ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា បានយកឈ្នះ ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានៅក្នុងលទ្ធផល ១-០ (ការប្រកួតមិត្តភាពអន្ដរជាតិ)

– នៅក្នុងខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១២ ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា បានយកឈ្នះ ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានៅក្នុងលទ្ធផល ៣-០ (ការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ AFF Suzuki Cup)

– នៅក្នុងខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤ ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា បានយកឈ្នះ ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានៅក្នុងលទ្ធផល ១-០ (ការប្រកួតមិត្តភាពអន្ដរជាតិ)

– នៅក្នុងខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤ ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា បានយកឈ្នះ ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានៅក្នុងលទ្ធផល ១-០ (ការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ AFF Suzuki Cup)

– នៅក្នុងខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា បានភ្លាត់ ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានៅក្នុងលទ្ធផល ០-១ (ការប្រកួតមិត្តភាពអន្ដរជាតិ)

– នៅក្នុងខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា បានយកឈ្នះ ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានៅក្នុងលទ្ធផល ៣-១ (ការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ AFF Suzuki Cup)

– នៅក្នុងខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា បានយកឈ្នះ ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានៅក្នុងលទ្ធផល ២-១ (ការប្រកួតមិត្តភាពអន្ដរជាតិ) ៕

ប្រភព៖ Khmerload