ត្បិត​​ ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ក្វាន់ មិន​មែន​ជា​អ្នក​សិល្បៈ​តែ​ការ​ស្លៀក​​ពាក់​អ្នក​ទាំង​ពីរ​​មិន​ឲ្យ​ចាញ់​តារា​ល្បី​ៗ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​ស្រុក​ប៉ុន្មាន​ឡើយ។ សម្លៀកបំពាក់​​ភាគ​ច្រើន​សុទ្ធ​តែ​កុម្ម៉ង់​ទិញ​ពី​ក្រៅ​ប្រទេស ឯ​តម្លៃ​វិញ​ថ្លៃ​មិន​ធម្មតា ថែមទាំងសុិចសុីមិនធម្មតាទេ ។

ហេតុ​ផល​ ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ក្វាន់ និយម​តុប​តែង​ខ្លួន​ជាមួយ​ ឈុត​ជប៉ុន​បែប​លក្ខណៈ​ Cute Cute ដោយ​សារ​តែ​ការ​ស្រឡាញ់​ចូល​ចិត្ត។ ម្យ៉ាង​ទៀត​ចង់​ធ្វើ​អ្វី​ថ្មី​ដែល​ប្លែក​ ដើម្បី​ទទួល​បាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ពី​ហ្វេនៗ៕

photo of ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ក្វាន់
ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ក្វាន់
photo of ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ក្វាន់
ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ក្វាន់
photo of ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ក្វាន់
ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ក្វាន់
photo of ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ក្វាន់
ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ក្វាន់
photo of ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ក្វាន់
ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ក្វាន់
photo of ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ក្វាន់
ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ក្វាន់
photo of ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ក្វាន់
ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ក្វាន់
photo of ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ក្វាន់
ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ក្វាន់
photo of ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ក្វាន់
ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ក្វាន់
photo of ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ក្វាន់
ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ក្វាន់
photo of ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ក្វាន់
ចោម ច័ន្ទ និង ចោម ក្វាន់

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូ បភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ https://km.buaksib.com