តារា​ស្រី​វ័យ ២០​ឆ្នាំ​ Kimberlly Chen ​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​យ៉ាងច្បាស់​ជាមួយនឹង​ការនិយម​ស្លៀក​ឈុត​ត្រាប់​តាម​តួអង្គ​គំនូស​ជី​វច​ល “Cosplay” ផងដែរ ដោយ​គេ​តែងតែ​ប្រទះឃើញ​នាង​ជារឿយៗ​នៅក្នុង​ឈុត​នៅលើ​បណ្តាញ​សង្គម Facebook របស់​នាង ​។​

photo of Kimberlly Chen
Kimberlly Chen
photo of Kimberlly Chen
Kimberlly Chen
photo of Kimberlly Chen
Kimberlly Chen
photo of Kimberlly Chen
Kimberlly Chen
photo of Kimberlly Chen
Kimberlly Chen
photo of Kimberlly Chen
Kimberlly Chen
photo of Kimberlly Chen
Kimberlly Chen
photo of Kimberlly Chen
Kimberlly Chen

IG :  Kimberlly Chen (@kimberlly_chen)

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូ បភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ https://km.buaksib.com