នៅ English Premier League ​ត្រូវ​បាន​គេ​រាយការណ៍​ថា ​៩២% នៃ​កីឡាករ និង​​បុគ្គលិក​ការងារ​នៅ​តាម​ក្លឹប​នីមួយ​ៗ ដែល​បាន​ទទួល​​ការ​​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូវីដ​១៩។ ​ក្នុង​នោះ​អ្នក​ខ្លះ​ទទួល​បាន​១ ដូស​ អ្នក​ខ្លះ ២ ដូស និង​អ្នក​ខ្លះ​ទៀត​ទទួល​បាន ៣ ដូស​។

​​ក្នុង​ចំណោម​៩២​% គឺ​មាន​​កីឡាករ​ចំនួន​ ៨៤ % ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង។ យ៉ាងណា​ព័ត៌មាន​ស្ដី​ពី​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​​​ទៅ​លើ​កីឡាករ​ណា​ខ្លះ និង​​បុគ្គលិក​រូប​ណា​​ខ្លះ​របស់​ក្លឹប ​ដែល​បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​​នោះ​មិន​ត្រូវ​បាន​គេ​រាយការណ៍​​ឲ្យ​ដឹង​ឡើយ។ ប៉ុន្តែ​ចាប់​ពី​ដើម​ឆ្នាំ​២០២២ តទៅ​​ការ​ចេញ​ផ្សាយ​ទាំង​អស់​ស្ដី​ពី​​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូវីដ ១៩ និង​ចេញ​រៀងរាល់​១​ខែ​ម្ដង​។ ​​​​

​ Premier League ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​កីឡាករ​ទាំង​អស់ ​និង​បុគ្គលិក​របស់​ក្លឹប​ចូលរួម​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ឲ្យ​បាន​គ្រប់​គ្នា។ ​លីគ​បន្ត​ធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​ក្លឹប​នានា​ ដើម្បី​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដល់​ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ក្នុង​ចំណោម​កីឡាករ និង​បុគ្គលិក​ក្លឹប៕