ខ្សែប្រយុទ្ធ Gareth Bale នៅតែមិនទាន់អាចចូលលេងក្នុងការប្រកួតវិញបានទេ ដោយសារមានការនិយាយលើកឡើងពីរបួសដែល Bale ធ្លាប់បានជួបប្រទះពេលកន្លងមក តាំងពីផ្ទេរពីក្លឹប Tottenham Hotspur មកលេងឲ្យក្លឹបយក្ស Real Madrid​ របស់អេស្ប៉ាញកាលពីឆ្នាំ ២០១៣មកម្ល៉េះ៖

Gareth Bale​ of Real Madrid
Gareth Bale​

១. របួសសាច់ដុំ ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣ ដល់ ១៧ តុលាឆ្នាំ២០១៣ (អវត្តមានចំនួន ១ប្រកួត)។

២. របួសសរសៃពួរ(ថ្ងៃទី២០ ដល់ ៣០ តុលា ឆ្នាំ២០១៤)

៣.របួសសាច់ដុំ(ថ្ងៃទី ១៧ ដល់ ២៨ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥)

៤.របួសសាច់ដុំ(ថ្ងៃទី ១៩ តុលា ដល់ ៥ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥)

៥.របួសកំភួនជើង(ថ្ងៃទី ១៨ មករា ដល់ ៣ មីនា ឆ្នាំ២០១៦)

៦.របួសត្រគាក(ថ្ងៃទី ១៥ ដល់ ២២ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦)

៧.របួសកជើង(ថ្ងៃទី២៤ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ ថ្ងៃទី១៦ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧)

៨.របួសកំភួនជើង(ថ្ងៃទី១៣ ដល់ ២០ មេសា ឆ្នាំ២០១៧)

៩.របួសកំភួនជើង(ថ្ងៃទី២៤ មេសា ដល់ ថ្ងៃទី១ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧)

១០.របួសកំភួនជើង(ថ្ងៃទី២៨ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ដល់បច្ចុប្បន្ន)។

Bale ដោយមានរបួសធំៗជាច្រើនដងហើយ ក្នុងនោះរបួសកំភួនជើងជារបួសដែល ខ្សែប្រយុទ្ធជួបប្រទះញឹកញាប់ជាងគេ តាំងពីមកពីរ Tottenhem Hotspur បួនប្រាំរដូវការមកនេះ។

ប្រភព៖ soccerway