នៅ​ក្របខ័ណ្ឌ​កំពូល LaLiga, Bundesliga និង Ligue 1 នឹង​ត្រូវ​ផ្អាក​ការ​ប្រកួត​ទល់​ដើម​ខែ​មករា​ឆ្នាំ​ ២០១៩ ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​លីគ​កំពូល​ពីរ​ផ្សេង​ទៀត​ដូច​ជា Premier League និង Serie A នៅ​តែ​បន្ត​ប្រកួត​ពោល​គឺ​សប្តាហ៍​នេះ​ធ្វើ​ពីរ​ជុំ​ទៀត​ផង។

យើងសូម​បង្ហាញ​ប្រកួត ៤ គូ​ដែល​អ្នក​មិន​គួរ​រំលង​ទស្សនា​នា​ថ្ងៃពុធ​សប្តាហ៍​ចុង​ក្រោយ​នៃ​ខែ​ធ្នូនេះ៖

១.Leicester City Vs Manchester City វេលា​ម៉ោង ២២:០០ ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី ២៦ ធ្នូ

Leicester City Vs Manchester City
Leicester City Vs Manchester City

២.Liverpool Vs Newcastle United វេលា​ម៉ោង ២២:០០ ​ថ្ងៃ​ពុធ​ ទី ២៦ ធ្នូ

Liverpool Vs Newcastle United
Liverpool Vs Newcastle United

៣.Manchester United Vs Huddersfiled Town វេលា​ម៉ោង ២២:០០ ​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី ២៦ ​ធ្នូ

Manchester United Vs Huddersfiled Town
Manchester United Vs Huddersfiled Town

៤.Atalanta Vs Juventus វេលា​ម៉ោង ២១:០០ ​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី ២៦ ​ធ្នូ

Atalanta Vs Juventus
Atalanta Vs Juventus