ខាងក្រោមនេះជា តារាងលទ្ធផលនៃការប្រកួតវគ្គជម្រុះបាល់ទាត់ទ្វីបអឺរ៉ុប ២០២០ European Qualifiers 2020  និងកាលវិភាគសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ កុំភ្លេចតាមដានទស្សនាជាមួយទូរទស្សន៍ទាំងបី របស់ CBS ទាំងអស់គ្នា!

photo of European Qualifiers
តារាងលទ្ធផលនៃការប្រកួតវគ្គជម្រុះបាល់ទាត់ European Qualifiers 2020

 

ការប្រកួតបាល់ទាត់វគ្គជម្រុះ នៃពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប – European Qualifiers 2020 Generic PM

ទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ការប្រកួតបាល់ទាត់វគ្គជម្រុះ នៃពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប European Qualifiers 2020 ចាប់ពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN MyTV និង CNC !!#EuropeanQualifiers2020 #CBS #CTN #MyTV #CNC

Posted by CTN TV on Friday, 6 September 2019