នាង Yoshi Rinrada ជាបរវរកញ្ញាឯកភេទទីបី ២០១៨របស់ប្រទេសថៃ។ ហើយថ្មីៗនេះនាងបានចូលរួមប្រកួតលើវេទិកាបេវរកញ្ញាភេទទីបីអន្តរជាតិ​ (Miss International Queen 2018) ដែលក្នុងនោះនាងបានស្លៀកឈុតប៊ីគីនី ដ៏ស្រស់ស្អាត បង្ហាញរាង​ស្រលូន សុិចសុី រួមទាំងសម្រស់ដ៏ទាក់ទាញរបស់នាង ធ្វើឲ្យនារីៗជាច្រើននឹងសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាង ។

photo of Yoshi Rinrada
Yoshi Rinrada
photo of Yoshi Rinrada
Yoshi Rinrada
photo of Yoshi Rinrada
Yoshi Rinrada
photo of Yoshi Rinrada
Yoshi Rinrada
photo of Yoshi Rinrada
Yoshi Rinrada
photo of Yoshi Rinrada
Yoshi Rinrada
photo of Yoshi Rinrada
Yoshi Rinrada
photo of Yoshi Rinrada
Yoshi Rinrada

IG: Yoshi Rinrada

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូ បភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ https://km.buaksib.com