នាពេលចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ តារាចម្រៀងស្រីសុិចសុី កញ្ញា​ Baitoey Rsiam​ បានធ្វើដំណើរកម្សាន្តតូចមួយ នៅឯសិង្ហបុរី ជាមួយមិត្តភក្តិសម្លាញ់ប៉ុន្មាននាក់។

សម្រាប់ដំណើរកម្សាន្តលើកនេះ ក៏បានស្លៀកពាក់ឈុតហែលទឹក​ ពណ៌ស យ៉ាងសុិចសុី ព្រមទាំងបានបញ្ចេញទាំងផ្នែកខាងលើ និងខាងក្រោម ដែលពោរពេញទៅដោយភាពទាក់ទាញ និងជាទីចាប់អារម្មណ៍ ក្នុងក្រសែភ្នែករបស់បុរសៗ ជាច្រើន។

photo of Baitoey Rsiam​
Baitoey Rsiam​
photo of Baitoey Rsiam​
Baitoey Rsiam​
photo of Baitoey Rsiam​
Baitoey Rsiam​
photo of Baitoey Rsiam​
Baitoey Rsiam​
photo of Baitoey Rsiam​
Baitoey Rsiam​
photo of Baitoey Rsiam​
Baitoey Rsiam​
photo of Baitoey Rsiam​
Baitoey Rsiam​
photo of Baitoey Rsiam​
Baitoey Rsiam​
photo of Baitoey Rsiam​
Baitoey Rsiam​

FB: Baitoey Rsiam​

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូ បភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ https://km.buaksib.com