ក្លឹនអ្នកមាននៅបារាំង Paris St-Gemain ចាត់ទុក លោក Pep Guardiola គឺជាគោលដៅដ៏សំខាន់សម្រាប់ពួកគេ ។

photo of Pep Guardiola
Pep Guardiola​ of Manchester City

គ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Manchester City រូបនេះ មានរយៈពេល 16 ខែទៀតលើកិច្ចសន្យារបច្ចុប្បន្នេជាមួយ Man City ហើយក្លឹបមេដឹកនាំនៃក្របខ័ណ្ឌ Premier League នេះ បាននិយាយថាពួកគេកែប្រែ និងពង្រីកកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបន្ថែមទៀត ។

ប៉ុន្តែ PSG នៅតែជឿជាក់ថា ពួកគេនឹងនឹងឆក់ Pep ពី Man City អោយបាន ពួកគេបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ពួកគេនឹងផ្តល់ឱកាសថ្មីៗដ៏គាត់ និងក្រុមគ្រួសារគាត់ឲ្យបានល្អបំផុតក្នុងប្រទេសបារាំង។

ជាការពិតណាស់ដោយសា Guardiola ធ្លាប់ចំណាយពេល 4 ឆ្នាំនៅក្លឹប Barcelona និងរយៈពេល 3ឆ្នាំនៅឯក្លឹប Bayern Munich ទើមពួកគេចង់បានគាត់ព្រោះគាត់ធ្លាប់ដឹកនាំក្លឹបធំៗអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ​និងបទពិសោធ​ន៍​គាត់ជាច្រើន។

ប្រភពពី៖ mirror