ម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d’Or 2018 នេះ ទាំងបុរសនឹងនារី ប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ននេះហើយ ដែរប្រព្រឹត្តទៅនៅរដ្ឋធានីប៉ារីសប្រទេសបារាំងម៉ោង 3រំលង់​អាធ្រាត្រ​យប់នេះ។

ពាន Ballon d'Or 2018 បុរសនិងនារី នឹងប្រកាសថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយ
ពាន Ballon d’Or 2018 បុរសនិងនារី នឹងប្រកាសថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយ

ពានសម្រាប់បុរសដែរមានឈ្មោះឈ្នះពាននេះមានចំនួន 30 នាក់ កីឡាករដែរមកពី Premier League មាន 11 នាក់ រឺឯ Lionel Messi នឹង Cristiano Ronaldo ក៏មានឈ្មោះដែរពាននេះវិញគឺបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ 1956 មកម្លេះ ដោយបានបន្ថែមពានរង្វាន់ស្ត្រីនៅឆ្នាំនេះ។ ចំណែកឯនារីមានឈ្មោះ 15 នាក់ក្នុងពាននេះ។

បេក្ខជនទាំង 30 នាក់មាន 7នាក់មានភាគរយខ្ពស់ជាងគេ ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺមិនមានខ្សែប្រយុទ្ធ Messi និង Ronaldo ខណៈដែរ 10ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានតែពួកគេទាំងពីអ្នកទេដែរឈ្នះពាននេះ ម្នាក់ 5ដង៕

តារាងខាងក្រោមនេះជាឈ្មោះកីឡាករឈ្នះពាន Ballon d’Or សម្រាប់ឆ្នាំ 2018 នេះ៖

ប្រភព៖ BBC