កាលពីថ្មីៗនេះ នាង Lisa បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង នៅពេលដែលឃើញនាង ធ្វើជាតារាម៉ូដែលឲ្យផលិតផលម៉ាក “NONAGON” ដោយថតរូបសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់រដូវក្តៅ។

ក្នុងនោះដែរ សម្រាប់រូបភាពម៉ូដែលសម្លៀកបំពាក់របស់ Lisa ទាំងនោះ ពិតជាអង្រួនចិត្តអ្នកគាំទ្រ ឲ្យលាន់មាត់សរសើររូបនាងគ្រប់គ្នា ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់រូបភាពទាំងនោះ ស្ទើរតែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនស្ទើរតែភ្លេចដកដង្ហើមម្តងៗទៅហើយ៕

Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK
Lisa BLACKPINK

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូ បភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ https://km.buaksib.com