ក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនបានសម្រេចចែកផ្លូវគ្នាជាមួយគ្រូបង្វឹកអ្នកចាំទីលោក Yasuyuki Yoshida និងលោក Samuel Mannings ដែលជាគ្រូពេទ្យក្រុមឈុតធំនៃក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោន ។

 Yasuyuki Yoshida
លោក Yasuyuki Yoshida
Samuel Mannings
លោក Samuel Mannings

គួរបញ្ជាក់ថាលោក Yasuyuki Yoshida បានចូលរួមជាមួយក្លឹបភ្នំពេញក្រោនកាលពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ចំនែកឯលោក Samuel Mannings បានចូលរួមនៅថ្ងៃខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ។ ក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនសូមជូនពរដល់លោកទាំងពីរឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងអាជីពនាពេលខាងមុខ ៕