គ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់ជោគជ័យគេសម្គាល់ទៅលើអ្វី? ដឹកនាំការប្រកួតឈ្នះច្រើន ឬក៏នាំក្លឹបជាច្រើនឈ្នះពានរង្វាន់ក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក។ នេះសុទ្ធតែជាចម្លើយត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយពេលនេះ បងប្រេសកីឡា សូមនាំប្រិយមិត្តមកស្គាល់គ្រូបង្វឹកជោគជ័យបំផុតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលកំពុងកាន់ដំណែងបច្ចុប្បន្ន។

1.Diego Simoene

photo of Diego Simoene
Diego Simoene

ពានលីកំពូលអេស្ប៉ាញ La Liga មួយ, Copa Del Rey មួយ, និងពានលំដាប់អឺរ៉ុប២( UEFA Europa Leagues)

2.Didier Dechamps

photo of Didier Dechamps
Didier Dechamps

Ligue 1 មួយគ្រឿង, ពានខាប់៖ Coupa de la Ligue ៤គ្រឿងនិងពានលំដាប់អន្តរជាតិ World Cup មួយគ្រឿង

3.Luis Enrigue 

photo of Luis Enrigue
Luis Enrigue

4.Unai Emery

Unai Emery
Unai Emery

(Ligue 1មួយគ្រឿង Coupe De France ២គ្រឿង, Coupe de la Ligue មួយគ្រឿងនិងពាន Europa League ៣គ្រឿង។

5.Rafael Benitez

photo of Rafael Benitez
Rafael Benitez

( La Liga ២គ្រឿង, FA Cup មួយគ្រឿង, Coppa Italia មួយគ្រឿង, Champions League ១គ្រឿងនិងពាន Europa League/UEFA Cup ២គ្រឿង។

6.Marcello Lippi

photo of Marcello Lippi
Marcello Lippi

7.Massimiliano Allegri

photo of Massimiliano Allegri
Massimiliano Allegri

( Serie A ៥គ្រឿងនិងពាន Coppa Italia ៤គ្រឿង)

8.Roberto Mancini 

photo of Roberto Mancini
Roberto Mancini

គ្រឿង( Serie A ៣គ្រឿង, Premier League មួយគ្រឿង Coppa Italia ៤គ្រឿងនិងពាន FA Cup មួយគ្រឿង។

9.Carlo Ancelotti 

photo of Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti

Serie A មួយគ្រឿង, Premier League មួយគ្រឿង Ligue 1 មួយគ្រឿង Bundesliga មួយគ្រឿង, Coppa Italia មួយគ្រឿង, FA Cup មួយគ្រឿងនិងពាន Champions League ៣គ្រឿង។

10. Pep Guardiola

photo of Pep Guardiola
Pep Guardiola

(La Liga ៣គ្រឿង, Bundesliga ៣គ្រឿង, Premier League មួយគ្រឿង, Copa Del Rey ២គ្រឿង, DFB Pokal ២គ្រឿង, EFL Cup មួយគ្រឿង, Champions League ២គ្រឿង។

11.Jose Mourinho

photo of Jose Mourinho
Jose Mourinho

Premier League ៣គ្រឿង Serie A ២គ្រឿង La Liga មួយគ្រឿង, League Cup ៤គ្រឿង, FA Cup មួយគ្រឿង, Coppa Italia មួយគ្រឿង, Copa Del Rey មួយគ្រឿង Champions League ២គ្រឿងនិងពាន Europa League/UEFA Cup ២គ្រឿង។

ក្នុងបញ្ជីនេះគឺរាប់តែគ្រូបង្វឹកដែលដឹកនាំក្នុងលីកកំពូលទាំង៥នៅអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះ(Premier League, Budesliga, La Liga, Serie AនិងLigue 1)ហើយពានរាប់តែការឈ្នះពានក្នុងស្រុកនិងពានលំដាប់អឺរ៉ុបសំខាន់ៗពានពិភពលោក ហើយរាប់តែគ្រូបង្វឹកកំពុងកាន់ដំណែងប៉ុណ្ណោះ ខណៈដែលគ្រូបង្វឹកមិនទាន់កាងារធ្វើមិនរាប់នោះឡើយ។

មកស្គាល់គ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់ជោគជ័យជាងគេបំផុតនៅអឺរ៉ុប

មកស្គាល់គ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់ជោគជ័យជាងគេបំផុតនៅអឺរ៉ុប ប្រភពវីដេអូ៖ Besoccer

Posted by បងប្រេសកីឡា on Thursday, October 25, 2018