របាយការណ៍ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានអះអាងថាក្រុម Manchester United បានចូលរួមក្រុម Manchester City ក្នុងការប្រជែងដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករកំពូលរបស់ក្រុមកាំភ្លើងធំ Arsenal នាខែមករានេះ ។

photo of Alexis Sanchez
Alexis Sanchez of Arsenal

ជាការពិតណាស់ Sanchez កំពុងសម្លឹងរកផ្លូវចេញពីក្រុមកាំភ្លើងធំ នៅក្នុងខែមករានេះប៉ុន្តែលោក Mourinho បានស្ងៀមស្ងាត់លើបញ្ហានេះ។

លោក Mourinho បាននិយាយថា: “ខ្ញុំមិនដឹងថា តើវាជាក្រមសីលធម៌ឬត្រឹមត្រូវ ដែលនិយាយពីកីឡាករនៃក្លឹបផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើនរណា និយាយអំពីកីឡាកររបស់ខ្ញុំម្នាក់ ហើយនិយាយថាពួកគេចាប់អារម្មណ៍ឬមិនចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំនឹងមិនសប្បាយចិត្តចំពោះរឿងនេះទេ” ។

photo of Alexis Sanchez
Alexis Sanchez of Arsenal

គាត់បន្តទៀតថា Sanchez គឺជាកីឡាកររបស់ Arsenal ។ ខ្ញុំមិនដឹងទេ ដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាវាជារឿងត្រឹមត្រូវទេ ក្នុងការនិយាយអំពី Sanchez ។ នៅកម្រិតទូទៅអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបាន គឺខ្លួនឯង និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុម Man United ម្ចាស់យើងមិនជឿជាក់ច្រើនទេ នៅក្នុងទីផ្សារនៅខែមករានេះ។

ប្រភពពី៖ soccerladuma