លោក Perez៖“ UEFA នឹងមិនហាមឃាត់កីឡាករពីក្រុមជម្រើសជាតិឡើយកុំបារម្ភអី។ ខ្ញុំប្រាកដថាអ្នកចូលរួមក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Super League នឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League និងលីករបស់ពួកគេឡើយ។

Florentino Perez
Florentino Perez

ប្រធានក្លឹបអធិរាជស Real Madrid និងជាប្រធានក្លឹប Super League អឺរ៉ុបលោក Florentino Perez មានជំនឿថាការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងក្លឹបនិងកីឡាករដែលនឹងលេងក្នុងការប្រកួតថ្មីគឺមិនអាចទៅរួចទេ។ “ Real Madrid, Manchester City, Chelsea ក៏ដូចជាអ្នកចូលរួម Super League ផ្សេងទៀតនឹងមិនត្រូវបានដកចេញពីក្របខ័ណ្ឌ Champions League ឬលីគជាតិឡើយ។ ១០០ ភាគរយ។ ខ្ញុំ​ប្រាកដ។ វាមិនអាចទៅរួចទេ” ។

Florentino Perez
Florentino Perez

“ តើ UEFA និយាយថាពួកគេនឹងហាមឃាត់កីឡាករពីការលេងអោយក្រុមជម្រើសជាតិទេ? កុំបារម្ភវានឹងមិនកើតឡើងទេ។ កីឡាករបាល់ទាត់នឹងមិនត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យលេងសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិឡើយប្រសិនបើពួកគេលេងឱ្យក្លិបរបស់ពួកគេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Super League ។

Florentino Perez
Florentino Perez

“ តើ UEFA និយាយថាពួកគេនឹងហាមឃាត់កីឡាករពីការលេងអោយក្រុមជម្រើសជាតិទេ? កុំបារម្ភវានឹងមិនកើតឡើងទេ។ កីឡាករបាល់ទាត់នឹងមិនត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យលេងសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិឡើយប្រសិនបើពួកគេលេងឱ្យក្លិបរបស់ពួកគេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Super League ។