លទ្ធផលចាប់គូសហភាព​បាល់ទាត់​អឺរ៉ុប​ UEFA Champions League 2018/2019 វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយបានចេញហើយកាលពីយប់មិញ។

វគ្គ16ក្រុមពាន UEFA Champions League ចេញហើយ កាលពីយប់មិញ
វគ្គ16ក្រុមពាន UEFA Champions League ចេញហើយ កាលពីយប់មិញ

ជើងទី 1 នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 12-13 និងថ្ងៃទី 19-20 កុម្ភៈឆ្នាំ 2019 នឹងជើងទីពីរប្រកួតនៅថ្ងៃទី 5-6 និង 12-13 ខែមីនា។

Schalke ជួប Manchester City

Atletico Madrid ជួប Juventus

Manchester United ជួប Paris St-Germain

Tottenham ជួប Borussia Dortmund

Lyon ជួប Barcelona

Roma ជួប Porto

Ajax ជួប Real Madrid

Liverpool ជួប Bayern Munich ៕

ប្រភព៖ BBC