កញ្ញា Bizcuit Beer ជាបេក្ខនារីក្នុងកម្មវិធី The Voice រដូវកាលទី 3 របស់ប្រទេសថៃ ។ ដោយសារតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាត នឹងមានសំំលេងពិរោះផងនោះ កញ្ញា ក៏ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនផងដែរ ។

photo of Bizcuit Beer
Bizcuit Beer
photo of Bizcuit Beer
Bizcuit Beer
photo of Bizcuit Beer
Bizcuit Beer
photo of Bizcuit Beer
Bizcuit Beer
photo of Bizcuit Beer
Bizcuit Beer
photo of Bizcuit Beer
Bizcuit Beer
photo of Bizcuit Beer
Bizcuit Beer
photo of Bizcuit Beer
Bizcuit Beer
photo of Bizcuit Beer
Bizcuit Beer
photo of Bizcuit Beer
Bizcuit Beer

FB : Bizcuit Beer

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូ បភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ https://km.buaksib.com