សហពន័្ធ UEFA នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ LOGO ថ្មីនៃក្របខ័ណ្ឌ Champions League មុនពេលការប្រកួតចាប់ផ្តើមនៅរដូវកាលក្រោយ ។

Champions League
Champions League

យោងតាមគេហទំព័រ Footy Headlines នឹងមានការផ្លាស់ប្តូរផ្នែករូបភាពបន្តិចបន្តួច ។

ទំហំ (លីកនឹងមានទំហំធំជាងមុន) រូបរាង (ពាក្យរបស់យូអេហ្វនឹងកាន់តែដិតជាងមុន) និងពុម្ពអក្សរ (អក្សរ P ឧទាហរណ៍) ។

Champions League
Champions League

លើសពីនេះទៀតនិមិត្តសញ្ញារនឹងលេចចេញនៅជ្រុងខាងស្តាំដៃនៃអក្សរអ៊ីជំនួសឱ្យ Logo ។ ស្លាកសញ្ញានៃក្របខ័ណ្ឌ Champions League អាចមានពណ៌ថ្មី ។

Champions League
Champions League

LOGO ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់រហូតដល់ឆ្នាំ ២០២៤ នៅពេលដែលការប្រកួតកែទម្រង់នឹងត្រូវបានលេងជាលើកដំបូង ។

Champions League
Champions League

ខណះនិមិត្តសញ្ញាដើមនៃក្របខ័ណ្ឌ Champions League បានបង្ហាញខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩២ ប៉ុន្តែវាបានឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចបន្តួចក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ ។