ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិបានលើកឡើងអំពីការចោទប្រកាន់ដដែលៗដោយគ្មានភស្ភុតាង និងមានចរិតលក្ខណៈនយោបាយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ ។ សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាមានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំភ្លឺជូនសាធារណៈមតិជាតិ និងអន្តរជាតិមេត្តាជ្រាបថា ៖