សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានធ្វើសេចក្ដីប្រកាសដល់ប្រធាននិងបណ្ដាក្លឹបបាល់ទាត់យុវជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា ការប្រកួតជម្រើសជើងឯកយុវជនអាយុក្រោម១៣ឆ្នាំគ្រោងនឹងរៀបចំ នៅសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីដោយខាងសហព័ន្ធជ្រើសរើសក្រុមចំនួន៣២មកប្រកួតប្រជែង។

សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា
សហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជា ប្រកាសបើកការប្រកួតជម្រើសជើងឯកយុវជនក្រោម១៣ឆ្នាំ

ខាងក្រោមជាសេចក្ដីលម្អិត៖