បើក្រឡេកមើលជ័យជម្នះរបស់ ក្រុមជម្រើសជាតិ​វៀតណាម លើក្រុមអ៊ីរ៉ាក់នៅវគ្គ១ភាគ៤កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ដោយបាល់កាត់​សេចក្តី ១១ម៉ែត្រ ក្រោយចប់​ការ​ប្រកួត​ក្នុង​លទ្ធ​ផល​ស្មើ ៣-៣ យើង​ឃើញ​ថា អ្នកគាំទ្រ​ក្រុមជម្រើសជាតិ​វៀតណាម មានការសប្បាយរីករាយ និងធ្វើក្បួនដង្ហែរ អបអរ​សារនូវជ័យជម្នះមួយនេះពេញ​ប្រទេស​វៀតណាម។

គ្មាន​អ្វី​ត្រូវ​សង្ស័យទេដែលគេថាប្រជា​ជន​វៀត​នាមជា​អ្នក​ស្នេហាវិស័យបាល់​ទាត់ដ៏​គួរ​ឲ្យមាន​មោទនភាព ដែល​ពុះ​ពារ​ជម្នះ​គ្រប់​ការ​ប្រកួត​ ប៉ុន្តែបើ​ក្នុង​កម្រិត​ទ្វីបវិញ គេ​មិន​សូវ​ជា​ជឿជាក់​លើកសមត្ថភាព​ពួកគេប៉ុន្មានទេ ដោយ​គេ​ថា​ពួកគេខ្លាំង​តែ​កម្លាំង​ស្មារតី​ប៉ុណ្ណោះ។

អ្នកគាំទ្រ​អបអរ​ជម្រើសជាតិ​វៀតណាម U23
អ្នកគាំទ្រ​អបអរពេល​ជម្រើសជាតិ​វៀតណាម U23ឡើងដល់​វគ្គ​ពាក់កណ្តាល​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ
អ្នកគាំទ្រ​អបអរ​ជម្រើសជាតិ​វៀតណាម u23
អ្នកគាំទ្រ​អបអរពេល​ជម្រើសជាតិ​វៀតណាម U23ឡើងដល់​វគ្គ​ពាក់កណ្តាល​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ
អ្នកគាំទ្រ​ជម្រើសជាតិ​វៀតណាម U23
អ្នកគាំទ្រ​អបអរពេល​ជម្រើសជាតិ​វៀតណាម U23ឡើងដល់​វគ្គ​ពាក់កណ្តាល​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ
អ្នកគាំទ្រ​ជម្រើសជាតិ​វៀតណាម U23
អ្នកគាំទ្រ​អបអរពេល​ជម្រើសជាតិ​វៀតណាម U23ឡើងដល់​វគ្គ​ពាក់កណ្តាល​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ
អ្នកគាំទ្រ​ជម្រើសជាតិ​វៀតណាម U23
អ្នកគាំទ្រ​អបអរពេល​ជម្រើសជាតិ​វៀតណាម U23ឡើងដល់​វគ្គ​ពាក់កណ្តាល​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ