លោក Eddie Howe នឹងត្រូវតែងតាំងជាអ្នកចាត់ការថ្មីរបស់ក្រុម Celtic បន្ទាប់ពីអតីតអ្នកចាត់ការ Bournemouth បានយល់ព្រមទទួលបន្ទុកដឹកនាំក្លឹបជាគោលការណ៍។

Eddie Howe
Eddie Howe

Howe បានបាត់បង់ការងារធ្វើចាប់តាំងពីចាកចេញពីក្រុម Bournemouth បន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានកាត់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌ Premier League កាលពីខែសីហាឆ្នាំ ២០២០ ។

Eddie Howe
Eddie Howe

Newcastle United និង Sheffield United ទាំងពីរត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការនាំយកអ្នកចាត់ការវ័យ ៤៣ ឆ្នាំរូបនេះប៉ុន្តែកាសែត Scottish Sun បានរាយការណ៍ថាពេលនេះគាត់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមកកាន់កាប់នៅឯ Celtic Park ។

Eddie Howe
Eddie Howe

យោងតាមរបាយការណ៍ព័ត៌មានលម្អិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានគេលុបចោលហើយលោក Howe នឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង ២ លានផោនក្នុងមួយឆ្នាំជាមួយក្រុមម្ចាស់ជើងឯកស្កុតលែនរដូវកាលមុន ។ ការប្រកាសជាផ្លូវការដែលគេរំពឹងទុកថានៅសប្តាហ៍ក្រោយ ។

Eddie Howe
Eddie Howe