កញ្ញា Enako ជនជាតិជប៉ុន គឺជាតារានិយមស្លៀកពាក់ចម្លែកៗ ដូចតុក្កតាក្នុងរឿងគំនូរជីវចល ដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលបានប្រហែល ២,០០០ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយម៉ោង តាមរយៈការអួតបង្ហាញរូបរាងដ៏ទាក់ទាញ ជាមួយនឹងឈុតសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើន។

photo of Enako
Enako
photo of Enako
Enako
photo of Enako
Enako
photo of Enako
Enako
photo of Enako
Enako
photo of Enako
Enako
photo of Enako
Enako
photo of Enako
Enako
photo of Enako
Enako
photo of Enako
Enako

IG : @enakorin

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូ បភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ kh.buaksib.co