បើយ៉ោងតាមសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយថា វគ្គចែកពូលសម្រាប់ប្រកួត Euro 2020 ចាប់រួចរាល់ហើយ។

Euro 2020 ចាប់វគ្គចែកពូលរបស់រួចហើយ តើក្រុមណាប៉ះក្រុមណា?
Euro 2020 ចាប់វគ្គចែកពូលរបស់រួចហើយ តើក្រុមណាប៉ះក្រុមណា?

ការប្រកួតវគ្គជម្រុះ Euro 2020 នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីទី 21 មីនា រហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2019 ដោយអ្នកឈ្នះនឹងឡើងទៅប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ផ្ដាច់នៅឆ្នាំ 2020 ក្នុងមួយពូលមាន 5ក្រុមខ្លះមាន 6ក្រុមសរុបទាំងអស់មាន 10ពូល។

ការប្រកួតនេះត្រូវបានពយ្យាពេលដោយសារតែពួកគេបានបង្កើតពាន League Nations មួយទើបត្រូវពយ្យាពេល។ កីឡដ្ឋាន Wembley របស់អង់គ្លេស់នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការលេង ប្រកួតតាមពូល 3ប្រកួត វគ្គ 16ក្រុមចុងក្រោយ នឹងវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៃ Euro 2020 នេះ៕

ប្រភព៖ BBC