Highlight បាល់ទាត់ GSB Bangkok Cup 2019 (thu/10/12)

South Korea U19 Vs Vietnam U19