Highlights ការសុតប៉ះបង្គោលទីរបស់កីឡាករក្នុងលីកល្បីៗជុំវិញពិភពលោក

Update ព័ត៏មានបាល់ទាត់ Highlights បាល់ទាត់ ព័ត៏មានបាល់ទាត់, ពិន្ទុ និង​​​ កម្មវិធីបាល់ទាត់នៅ https://km.buaksib.com