ចាប់តាំងពីប្រកាសពីខ្សប្រយុទ្ធ Robert Lewandowski ប្រកាសថាលោកនឹងចាកចេញពី Bayern Munich ចុងបញ្ចប់រដូវកាលនេះមក ឥឡូវនេះបានក្លាយជាគោលដៅដ៏សំខាន់របស់ក្លឹប Juventus និង Real Madrid ។

photo of Robert Lewandowski
Robert Lewandowski of Bayern Munich

ពិតណាស់ មានក្រុមខ្លាំងៗមកពីអឺរ៉ុបជាច្រើនត្រូវបានគេប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធប៉ូឡូញរូបនេះ បន្ទាប់ពីគាត់បានប្រកាសផែនការរបស់គាត់ចង់ចាកចេញពី Bayern ដើម្បីស្វែងរកការប្រកួតប្រជែងថ្មីៗទៀត។ ថ្មីៗនេះ​មានក្រុម Juventus និង Real Madrid បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់គេយ៉ាងខ្លាំងក្នុងគោលបំណងទិញខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះ។

បើតាមសារព័ត៌មានរបស់ Juventus ថា ពួកគេចង់បាន Robert ក្នុងគោបំណងជំនួសដំណែងរបស់ Higuain ដែលគាត់ចាក់ចេញនៅរដូវនេះ។ ខណៈដែល Madrid ចង់បានគាត់ដើម្បីជំនួស Benzema ព្រោះគាត់ធ្លាក់ទម្រងលេងយ៉ាងខ្លាំងនៅរដូវកាលនេះ ៕