ក្លិបអ្នកមានបុណ្យ Barcelona បានបដិសេធសំណើ ៧០លានអឺរ៉ូ របស់ Manchester United ដែលចង់បាន Frenkie de Jong ដោយ ពេលនេះក្លិបបានកំណត់តម្លៃដែលពួកគេចង់បានហើយ។

Frenkie de Jong
Frenkie de Jong

ជាការពិតណាស់ ក្រោយការមកដល់របស់លោក Erik ten Hag គឺ De Jong បានក្លាយជាគោលដៅដែលលោកចង់បានបំផុតមករួមក្រុម ខណៈ អ្នកទាំងពីរធ្លាប់បានរួមការងារជាមួយគ្នាម្តងហើយកាលនៅ Ajax។

មកទល់ពេលនេះ សំណើ ៧០លានអឺរ៉ូ លើកដំបូងដែល Man Utd បានផ្តល់ទៅកាន់ Barcelona គឺ ទទួលបានការបដិសេធហើយ ខណៈ តម្លៃខ្លួនដែល Barcelona ចង់បាននោះ គឺ ៨៥លានអឺរ៉ូ (ឬប្រមាណ ៨៩លានដុល្លារ)៕