អ្នកទាំងអស់ប្រាកដជាស្គាល់តារាម៉ូដែលរូបស្រស់ រាងស្រលូន គួរអោយស្រលាញ់នោះហើយគឺ Pimpika Warinta ដែលជាតារាម៉ូដែលល្បីរបស់ប្រទេសថៃ ជាមួយនឹងឈុត Pink day ។

 

photo of Pimpika
Pimpika
photo of Pimpika
Pimpika
photo of Pimpika
Pimpika
photo of Pimpika
Pimpika
photo of Pimpika
Pimpika
photo of Pimpika
Pimpika
photo of Pimpika
Pimpika

FB : Pimpika Warinta

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូបភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ https://km.buaksib.com