លោក Andrea Pirlo គ្រូបង្វឹកក្រុមសេះបង្កង់ Juventus បានអត្ថាធិប្បាយអំពីការដឹកនាំរបស់គាត់នៅក្នុងរដូវកាលនេះជាបទពិសោធន៍គ្រូបង្វឹកដំបូងរបស់ខ្ញុំ ។

 Andrea Pirlo
Andrea Pirlo

បាល់ទាត់គឺជាក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងហើយខ្ញុំនឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរីកចម្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់រដូវកាលនេះខ្ញុំនឹងផ្តល់ពិន្ទុឱ្យខ្លួនខ្ញុំនូវ ៦ លើ ១០ សម្រាប់រដូវកាលនេះ ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើការងារបន្ថែមទៀតហើយនៅពេលលទ្ធផលបានមកមិនសមប្រកបអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវដំបូងគឺគ្រូបង្វឹក ។

Andrea Pirlo
Andrea Pirlo

“ គំនិតរបស់ខ្ញុំនៃបាល់ទាត់គឺការគ្រប់គ្រងលើទីលាននិងគាបសង្កត់ទៅលើក្រុមប្រឆាំង ។ សម្រាប់ហេតុផលមួយចំនួនដែលយើងមិនអាចដឹងថាបានពេញលេញប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តធ្វើវា ។ “

 Andrea Pirlo
Andrea Pirlo