ខ្សែបម្រើ Paul Pogba របស់ក្លឹប Manchester United អាចជួយបញ្ចុះបញ្ចូលខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹប Juventus កីឡាករ Paulo Dybala ដើម្បីចុះហត្ថលេខាជាមួយក្លឹបរបស់គាត់។

photo of Paulo Dybala
Paulo Dybala of Juventus

ក្រុមរបស់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងការបន្ថែមកីឡាករសញ្ចាតិ Agrentine ទៅក្រុមរបស់ពួកគេ ហើយជឿជាក់ថាភ្នាក់ងារ Pogba អាចដើរតួនាទីនេះយ៉ាងល្អ ។អ្នកទាំងពីរបានរីករាយក្នុងការលេង ប្រកបដោយជោគជ័យនៅឯក្លឹប Juventus និងបានក្លាយជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធ ខណៈពេលដែលនៅក្នុងទីក្រុង Turin ។

Mourinho បញ្ចប់ការចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់លើកីឡារ Antoine Griezmann ដែលជាគោលដៅរបស់ក្លឹប Barcelona ប៉ុន្តែគាត់បានដាក់គោលដៅរបស់គាត់ទៅលើកីឡាករ Dybala វិញដែលគាត់ជឿជាក់ថាកូនក្រុមរបស់គាត់ កីឡាករ Pogba ដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ Dybala អាចបញ្ចុះបញ្ចូលអោយខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះ ចុះហត្ថលេខាជាមួយក្លឹបនេះបាន ។

ប្រភពពី៖ dailymail