កញ្ញា Rakuko គឺជាតារាម៉ូដែលសិុចសីុដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្រទេសចិន ដែលបានឆក់យកចំណាប់អារម្មណ៏ពីអ្នកលេងនៅលើបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងខ្លាំង រហូតដល់រាប់លាននាក់ឯណោះ ។

photo of Rakuko
Rakuko
photo of Rakuko
Rakuko
photo of Rakuko
Rakuko
photo of Rakuko
Rakuko
photo of Rakuko
Rakuko
photo of Rakuko
Rakuko
photo of Rakuko
Rakuko

IG : @rakukoo

រួមរូបភាព​ ស្រីសុិចសុី រូ បភាព wallpaper ស្រីសុិចសុី ស្អាតៗនៅ kh.buaksib.co